پالت های پلاستیکی، جعبه ابزارهای پایه دار، جعبه پلاستیکی صنعتی،جعبه نوشابه، قالب تزریق پلاستیک…